Article archive

कुर्डुवाडी रेल्वे डबा निमिर्ती प्रकल्प रखडला

09/02/2009 13:26
रेल्वे मंत्रालयाकडून घोषित झालेला 'कुर्डुवाडी' येथील 'रेल्वे डबा' निमिर्ती प्रकल्प हा केवळ १०० कोटी रुपयांच्या निधीअभावी आणि जिल्ह्यातील नेतेमंडळींच्या उदासिनतेमुळे रखडला. ब्रिटीशांच्या राजवटीत १८९७ मध्ये 'बाशी लाइट रेल्वे' या नावाने नॅरोगेज रेल्वे 'कुर्डुवाडी-बाशीर्' दरम्यान सुरू करण्यात आली....
Items: 251 - 251 of 251
<< 22 | 23 | 24 | 25 | 26

solapur pune pravasi sangatana